Välkommen till natursköna Stinasholma i Purmo!

För Purmobon har Stinasholma alltid varit något speciellt. Forsen vid holmarna har använts för vattenkraft, vattendrivna sågar och kvarnar. Idag används området för rekreation. Det vackra läget vid Purmo å gör platsen attraktiv och man kan enkelt vandra omkring på holmarna. Broar och spångar gör området lättillgängligt även för funktionshindrade. Också kvarnen på Stinasholma är med hjälp av ramper tillgänglig för alla.

Stinasholma och kvarnen ägs av Pedersöre kommun och området förvaltas av Nederpurmo byaråd r.f. Då byarådet i slutet av 1990-talet började restaurera Stinasholma, gallrades trädbeståndet med ett varsamt grepp och för att undvika onödig nedtrampning, angjordes vandringsleder och spångar. På områdets norra sida finns också en grillplats med tak. Inne i Kvarnen finns det en invalidanpassad toalett.

Det fina och jämna vattenflödet i forsen vid Stinasholma, Sisbackafors, är ett resultat av rensning och uppdämning i forsen. Att sitta på klipporna på holmen och lyssna till forsens brus, är sannerligen avkopplande! 

Varför platsen heter just Stinasholma är okänt.

LÄS MERA