Om byarådet

Nederpurmo Byaråd r.f. är en förening som grundades i början av 2000-talet och föreningens uppgift är att skapa trivsel på allehanda sätt i de byar som utgör Nederpurmo.

Byarådet ansvarar för följande:

  • Kvarnen på Stinasholma (samt underhålla spångar, broar och grillstugan på området)
  • ​​Lekparken vid Åvallen
  • Tidningen Purmo
  • 1 maj-kalas vid Stinasholma kvarn
  • Att dekorera byn med ex. blomlådor och amplar sommartid
  • Att hjälpa till vid olika evenemang som ordnas i Nederpurmo under året

Nederpurmo byaråds styrelse 2020

Ordförande: Solveig Salomäki
Vice ordförande: Pia Raak
Sekreterare: Anna Sandvik
Kassör: Ingmar Ek
Styrelsemedlemmar: Roger Edström, Sara Lindvall Fors, Hanna Östman 
Suppleanter: Boris Björklund och Sven-Erik Olin

Hemsidan:
Foto: Hanna Östman
Logo: Formbyrån / Sara Lindvall Fors